ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "СУРСЬКО-МИХАЙЛІВСЬКА ГІМНАЗІЯ" СОЛОНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Методична робота

Вас вітає методична служба школи!

 

 

 Кравченко Людмила Іванівна

заступник директора з навчально - виховної роботи

 

 

Тема над, якою працює школа :
 “Впровадження продуктивних  освітніх стратегій соціалізації особистості  в умовах розбудови  громадянського суспільства”  

 

  

 

 

Методична рада школи

  Нормативні документи методичної роботи:

             Положення про методичну раду 

            Положення про майстер - клас

           Положення про методичний кабінет 

          Положенння про торчу групу 

         Положення про ШМО

  

 

 

 

 

Внутрішньошкільна методична робота з педагогічними працівниками спрямована на формування професійної компетентності, розвиток творчого потенціалу колективу,  роботу в нових умовах з метою оціалізації особистості в умовах розбудови громадянського суспільства.

Методичну роботу з педагогічними працівниками організовано через взаємодію всіх підрозділів  навчально -виховного процесу школи.  Важливою  складовою є методична рада школи. Саме цей орган керує процесом впровадження ідей реформування освіти, реалізації завдань науково-методичної проблеми закладу. Серед завдань методичної ради є здійснення контролю за реалізацією освітньо-виховних програм, вивчення, узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду, продукування нових педагогічних ідей, направлених на здоров’язберігаючі технології.

         Обговорення науково-методичних питань, методичних підходів щодо організації навчально-виховного процесу, підвищення грамотності педагогів відбувається шляхом використання різних форм і методів методичної роботи. Найбільш ефективними формами роботи є семінар-практикум, творчі звіти, тижні педмайстерності, творчі групи вчителів-предметників.

       На засіданнях предметних методичних об’єднань, творчих груп вчителі розглядають питання методики вивчення окремих розділів навчальних програм з демонструванням відкритих уроків, застосуванням прийомів і методів активізації навчальної діяльності учнів, педагоги ознайомлюються з методичними рекомендаціями, публікаціями з питань змісту і методики навчально-виховної роботи.

           Провідною ідеєю школи є розвиток здібностей, обдарувань і талантів дітей. Діяльність педагогічного колективу спрямована на створення концепції роботи з обдарованими дітьми.

          Сьогодні кожен із вчителів школи мотивований на розвиток, розуміє зміст своєї діяльності, очікує певного результату від роботи, постійно аналізує те, що відбувається, співвідносить діяльність усіх з діяльністю кожного, йде вперед, якісно змінюється. Творчий потенціал є основою навчального закладу, він дає впевненість, що школа з року в рік буде вдосконалюватись і на шляху свого розвитку ставатиме кращою.