ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "СУРСЬКО-МИХАЙЛІВСЬКА ГІМНАЗІЯ" СОЛОНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Бібліотека

 
Шкільна бібліотека - інформаційно-культурний центр Сурсько-Михайлівської СЗШ.

 Головною метою  шкільної бібліотеки є інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу, надання користувачам вільного доступу до вітчизняного і світового інформаційного ресурсу. Крім того, шкільна бібліотека виконує інші бібліотечні функції, зокрема інформаційну, освітню, культурологічну, виховну, організаційну, формування інформаційної культури

 Завдання, що стоять перед бiблiотекою, визначаються, насамперед, її участю у навчально-виховному процесi та його успiшному здійсненні.

Головні завдання бібліотеки:

- дати дiтям цiлiсний погляд на свiт, виховувати за допомогою книжок духовнiсть, багатство внутрiшнього свiту, надавати допомогу в оволодiннi учнями програмними знаннями, сприяти самоосвiтi, розширювати коло читання учнiв, сприяти формуванню нацiональної самосвiдомостi, громадянському вихованню;

 - забезпечити інформаційні потреби користувачів через своєчасне доведення інформації, виховувати та розвивати у читачів культуру читання, потребу до її удосконалення;

- обслуговувати читачів відповідно до їх дiйсних потреб та

 запитiв;

 - формувати ставлення до бiблiотеки як до невичерпного джерела інформацiї, сприяти розвитку інформаційної культури учнiв та вчителів;

 -приділяти увагу роботi з педколективом, сприяти пiдвищенню педмайстерностi;

 - впроваджувати інноваційні форми роботи щодо збереження книжкових фондів.