Підручники для школи

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "СУРСЬКО-МИХАЙЛІВСЬКА ГІМНАЗІЯ" СОЛОНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Початкова освіта

  Творча група вчителів початкових класів

Члени творчоїгрупи: 

  1. Карпова О.О.
  2. Полякова Т.В.
  3. Лаврова Р.Ю.
  4. Денисенко В.А.
  5. Шевченко Л.В.
  6. Гарібашвілі Н.С
Склад творчої групи вчителів початкових класів

п /п

ПІБ

Місце роботи

Телефон

Посада

1

Карпова О.О.

Сурсько- Михайлівська СЗШ

0680174218

Вч.поч.класів

2

Полякова Т.В.

Сурсько- Михайлівська СЗШ

0667116073

Вч.поч.класів

3

Лаврова Р.Ю.

Сурсько- Михайлівська СЗШ

0978281129

Вч.поч.класів

4

Денисенко В.А.

Сурсько- Михайлівська СЗШ

0983651637

Вч.поч.класів

5

Шевченко Л.В.

Сурсько- Михайлівська СЗШ

0671980363

Вч.поч.класів

6

Гарібашвілі Н.С.

Сурсько- Михайлівська СЗШ

0663989058

Вч.поч.класів

 

       

 

Тема над якою працює творча група:

«Використання новітніх педагогічних технологій як засіб формування  творчої  активності та соціалізації особистості»

 

Пов’язане зображення
У кожного свої підходи,

Свої шляхи реалізації,

А наша творча група,

Завжди шукає інновації

•      Мета: Забезпечення безперервного удосконалення якості викладання,

      підвищення рівня проведення уроків;

•      Впровадження інноваційних технологій навчання, використання найбільш доцільних форм та методів навчання;

•      Розвиток творчих здібностей учнів для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань та забезпечення  неперервної освіти;

•      Створення оптимальних умов для розвитку та самореалізації учнів;

•      Формування бажання та вміння вчитись;

•      Виховання потреб до навчання упродовж усього життя, свідомого ставлення до навчальної праці;

•      Інтелектуальний розвиток учнів, виховання позитивних рис характеру.

•      Обмін  інформацією

Основні напрямки роботи творчої групи над розвитком творчої уяви та здібностей:

Тому основними напрямками роботи є:

· Проведення педагогічних та психологічних досліджень та формування аналітичних висновків ;

· Організація психолого-педагогічної допомоги, реабілітації та адаптації дітей на всіх етапах навчання та розвитку;

· Надання методичної допомоги вчителям та вихователям з проблем наступності;

· Збереження кращих традицій початкової школи при переході до основної школи;

· Узагальнення досвіду роботи членів творчої групи та захист напрацювань;

· Апробація напрацьованих рекомендацій

Крім того, кожен педагог працює  за такими напрямками:

Карпова О.О. «Використання новітніх педагогічних технологій на уроках української мови в початкових класах»;

Лаврова Р.Ю. «Використання новітніх педагогічних технологій на уроках літературного читання в початкових класах»;

Полякова Т.В. «Використання новітніх педагогічних технологій на уроках математики в початкових класах»;

Денисенко В.А. «Використання новітніх педагогічних технологій на уроках природознавства та основ здоров’я в початкових класах».

Педенко А.І. «Формування творчого мислення учнів шляхом використання інноваційних технологій»

 

План роботи творчої групи вчителів початкової школи на 2022- 2023н.р.

 

I засідання  (14.09.2022 р.) (вересень)

1.  Організаційне забезпечення діяльності творчої групи

2.  Анкетуваннячленівтворчоїгрупи; розподіліндивідуальних тем для опрацюванння 

3.  Круглийстіл м/о вчителівпочатковихкласів, творчоїгрупи «Використанняновітніхпедагогічнихтехнологій як засібформуваннятворчоїактивності. НУШ»

4.  Обмінінформацією про науково-методичнулітературу з проблемного питаннятворчоїгрупи

5.Планування та обговорення проведення Дня відкритих дверей

II засідання  (28.12.2022р.) (грудень)

1.  Круглийстіл "Сучасний урок: традиції і інновації" 

2.  Панорама творчихзнахідокщодоспівробітництвавсистемі "Пошукефектичнихметодівроботиізздібними та обдарованимидітьми, стратегіїрозвиткуїхніхтворчихздібностей, шляхівспівпраці й співтворчості"

3.  Обмінінформацією про використання в роботі креативного підходу до організаціїнавчально-виховногопроцесу.Поблеми і перспективи НУШ

 

III  засідання  (22.02.2023р.) (лютий)

1.  Участь всемінарі - "Методи і прийомирозвиткуінтелектуально-пізнавальнихтворчихздібностейучнів"

2.  Творчийдіалог "Вдосконалення уроку як засіброзвиткутворчоїособистостівчителя та учнів"

3.  Планування та обговорення проведення дня відкритих дверей  в школі

 

ІV засідання  (17.05.2023р.) (травень)

1.  Аукціонметодичнихідей  "Розвитоктворчоїінніціатививчителів та учнів на основіінноваційнихпідходів до організаціїнавчально-виховногопроцесу 

2.  Аналізрезультатівроботитворчоїгрупи 

3.  Діагностуваннячленівтворчоїгрупи з метою визначенняосновнихнапрямківїїроботи в наступномуроці